วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประวัติความเป็นมาของสวนไทย ตอน สวนในสมัยสุโขทัย

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ บล้อกสวนแสนรัก ทุกท่าน :)

เนื่องจาก เจ้าของบล้อกได้จัดทำบทความและสรรหาสาระความรู้เกี่ยวกับบ้านแสนรักมาลงไว้ใน บล้อกบ้านแสนรัก http://baansanruk.blogspot.com/ มากพอสมควรแล้วอ่ะนะคะ และเมื่อมีบ้านและมีบริเวณบ้าน การจัดสวนสวยงามเอาไว้ชื่นชมและพักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึงทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันของสมาชิกภายในบ้านจึงขาดเสียมิได้ ดังนั้น บล้อกสวนแสนรัก จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ บ้านแสนรักของเราได้มีสวนแสนรักอยู่ภายในบริเวณบ้านด้วย

วันนี้ สวนแสนรัก ขอเริ่มเปิดประเดิมบทความแรก ด้วยการนำสาระความรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ สวนไทย ในสมัยต่าง ๆ มาฝากกันค่ะ

ไปติดตามด้วยกันนะคะ ว่าสวนแสนรักของไทยเรานั้น มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

ประวัติความเป็นมาของ สวนไทย ในสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1820-1860) ปรากฎความ ตามศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า

“ในเมืองสุโขทัยนี้ จึงชมสร้างป่าหมาก ป่าพลู ทั่วเมืองทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลาง (ลาน) ก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขาม ก็หลายในเมืองนี้ ใครสร้างไว้ได้แก่มันกลางเมืองสุโขทัย”

ความนี้เป็น หลักฐานที่ทำให้พออนุมานได้ถึงสภาพ ภูมิทัศน์ของเมืองสุโขทัยเดิมค่ะ ว่าเต็มไปด้วยสวนพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่คงได้รับ การดูแลจากผู้ปกครองแผ่นดินในสมัยนั้น ๆ เป็นอย่างดี พันธุ์ไม้ที่พึงจะมีความสำคัญมากเช่นกันในสมัยสุโขทัยนั้น คือ ไม้ตาล (ตาล หรือ ตาลโตนด Borassus Flabelliffer Linn.) ค่ะ ดังความที่จารึกไว้ว่า “พ่อขุนรามคำแหง เจ้าเมืองสีสัชนาลัย สุโขทัยนี้ ปลูกไม้ตาลนี้ได้สิบสี่เข้า” โดยไม้ตาล นี้สันนิษฐานว่าได้พันธุ์มาจากประเทศอินเดีย ชาวอินเดียเรียกว่า “ไม้ตาละ” และเป็นไม้ที่มีความสำคัญในศาสนาพุทธ เมื่อพ่อขุนรามคำแหงทรงขยายเมืองสุโขทัยออกไป ก็ทรงสร้าง ป่าไม้ตาล ไปด้วยประกอบกัน ทั้งยังใช้ ป่าไม้ตาลเป็นสถานที่ให้ข้าราชบริพารและชาวบ้านชาวเมืองเข้าเฝ้าอีกด้วยขอบคุณที่มา http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5320602090/3/1.1.html