วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การจัดสวนน้ำ

การจัดสวนน้ำ (Water Garden)

เมื่อขึ้นชื่อว่า การจัดสวนน้ำ ผู้ออกแบบหรือเจ้าของสวน ก็ต้องคำนึงถึง ธารน้ำ สระน้ำ บ่อน้ำ น้ำพุ น้ำตกเป็นส่วนสำคัญน่ะนะคะ โดยเน้นบริเวณน้ำให้เด่นกว่าส่วนอื่น ๆ รูปทรงของบ่อน้ำสระน้ำในสวนก็มีด้วยกันหลายแบบ ทั้งแบบที่เป็นรูปเรขาคณิต ขอบเขตเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจัตุรัส และใช้เส้นตรงกำหนดรูปแบบ เช่น สวนน้ำแบบตะวันตก หรืออาจจะออกแบบให้เหมือนธรรมชาติ คือไม่เน้นเส้นขอบเขตแต่จะใช้แบบรูปทรงอิสระโดยใช้เส้นโค้ง เว้าเข้ามากำหนดรูปแบบให้ดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น เช่นการจัดสวนแบบ ตะวันออก (แบบจีนและญี่ปุ่น)


สวนน้ำ

วัสดุประกอบการจัดสวนน้ำ ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ก็คือ ก้อนหิน ค่ะ ควรเลือกก้อนที่มีลักษณะสวยงาม เว้าแหว่ง หรือกลมตามขนาดที่ต้องการ โดยวางหินให้โผล่เหนือผิวน้ำประมาณครึ่งหรือมากกว่าก็ได้ วางในแนวตั้งและแนวนอน โดยเรียงก้อนหินให้มีขนาดและรูปทรงต่าง ๆ กันเพื่อความน่าสนใจ ต้นไม้ที่ใช้ปลูกประดับสวนน้ำ ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในน้ำได้ดีนะคะ เช่น ต้นกก ว่านน้ำ บัวชนิดต่าง ๆ ผักตบชวา เป็นต้น ขอบสระหรือบ่อน้ำผู้ออกแบบอาจจะตกแต่งด้วยพืชประเภท เฟิร์นชนิดต่าง ๆ ที่ชอบความชื้นหรือไม้อื่น ๆ ที่สามารถปลูกได้ที่ชื้นมาจัดร่วม ค่ะ


ภาพสวย ๆ จากอินเตอร์เน็ต
ขอบคุณที่มา http://www.hometophit.com/