วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การปลูกไม้กระถาง

ในธรรมชาตินั้น ต้นไม้ จะเจริญเติบโตหรือขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของพรรณพืชแต่ละชนิดค่ะ แต่การปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง เป็นการกำหนดให้ต้นไม้ต้องอยู่ในที่ที่จำกัดในภาชนะปลูก ดังนั้น ดินหรือเครื่องปลูกจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดินและเครื่องปลูกนั้นต้องมีคุณสมบัติในการยึดลำต้น การอุ้มน้ำ การถ่ายเทอากาศ และง่ายต่อการชอนไชของราก เนื่องจากรากพืชจะถูกจำกัดขอบเขตให้อยู่เฉพาะภายในกระถางเท่านั้น


ไม้กระถาง

ดินหรือวัสดุปลูกที่มีคุณภาพดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ

1.ควรเป็นดินร่วนโปร่ง น้ำหนักเบา ระบายน้ำได้ดี ถ่ายเทอากาศได้ทั่วถึง และดูดซับน้ำได้ดี
2.ควรมีธาตุอาหาร หรือปุ๋ยที่พืชต้องการอย่างสมบูรณ์
3.ไม่มีความเป็นกรด หรือด่างมากเกินไป
4.มีความแน่นพอ ที่จะยึดให้ลำต้นทรงตัวอยู่ได้
5.ไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษต่อรากพืชในตอนหน้าเราจะมาดูวิธีการปรับปรุงดินเพื่อใช้ในการปลูก ไม้กระถาง ให้เติบโตสวยงามและแข็งแรงด้วยกันนะคะ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมบล้อกสวนแสนรักด้วยดีเสมอมาค่ะ :)ขอบคุณที่มา หนังสือคู่มือจัดสวนสวยด้วยตนเอง