วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ของตกแต่งสวน : โอ่งน้ำล้น,น้ำพุ,น้ำตก,กังหัน

โอ่งน้ำล้น,น้ำพุ,น้ำตก,กังหัน นั้น ถือว่าเป็นของตกแต่งสวนที่เริ่มเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในบรรดาผู้รักสวนในสมัยนี้ค่ะ เพราะนอกจากเราจะได้รับความสบายใจจากการได้เห็นน้ำรินไหล ได้ฟังเสียงของน้ำ ที่เป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดและเพิ่มความสุขแล้ว ยังมีผลลัพท์ที่ดีตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยอีกด้วย

เป็นที่ทราบกันดีว่าศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนั้น เป็นเรื่องการบริหารพลังธรรมชาติของลมและน้ำเป็นหลักค่ะ โดย เคล็ดวิชาได้กล่าวว่าลมนั้นนำพาพลังส่วนน้ำนั้นสะสมพลัง แต่อย่างไรก็ตามน้ำก็เป็นสิ่งที่ใช้ในการนำพาพลังได้เนื่องจากคุณสมบัติที่ไหลได้ของมันนั้นเอง หากอ้างถึงสิ่งของที่ไหลได้ในเชิงวิศวกรรมนั้นก็จะมีลมกับน้ำที่เป็นวัตถุที่ไหลได้ เมื่อลมนั้นนำพาพลังได้น้ำนั้นก็ทำนำพาพลังได้เช่นกัน ซึ่งเราก็จะสามารถใช้ทั้งน้ำและลมในการเหนี่ยวนำกระแสพลังที่ดีนั้นให้ไหลเข้าสู่บ้านหรืออาคารต่างๆ ขณะเดียวกันก็ต้องนำพลังที่เสื่อมให้ไหลออกนอกบ้านหรืออาคารได้เช่นเดียวกัน
 น้ำพุ น้ำตก โอ่งน้ำล้น กังหัน นั้นเป็นน้ำเคลื่อนไหวที่ปัจจุบันนั้นมักใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการทำงานน่ะนะคะ ซึ่งจะมีการกระจายพลังมากกว่าการตั้งตู้ปลาที่ซินแสสมัยก่อนนิยมทำกัน เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเหมือนสมัยปัจจุบันจึงคิดค้นโดยการใช้การเคลื่อนไหวของปลาที่ทำให้น้ำมีสภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจึงสามารถช่วยกระจายพลังได้ แต่ทั้งนี้ตู้ปลานั้นจะต้องไม่มีฝาครอบที่ปิดกันการกระจายพลังจากน้ำที่เคลื่อนไหวด้วย แต่หากเทียบกับสมัยปัจจุบันแล้วหากต้องการใช้น้ำกระจายพลังก็เลือกใช้น้ำพุ น้ำตก โอ่งน้ำล้นที่มีการกระจายพลังมากกว่าตู้ปลานั้นดีเสียกว่า แถมตู้ปลานั้นยังมีขนาดใหญ่ซึ่งบางทีไปวางในตำแหน่งประตู หน้าต่างในทิศที่ดีก็มักจะไปขวางกระแสลมที่น้ำพาพลังที่ดีนั้นเข้ามาอีกด้วย
โดยทั่วไปคนมักจะถามว่าการตั้งน้ำเคลื่อนไหวนั้นจะต้องเปิดให้ เปิดน้ำพุ น้ำล้น น้ำตก ฯลฯ นั้นเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยหรือไม่ จริงแล้วการเปิดน้ำพุ น้ำตก น้ำล้นนั้นตลอดเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็นำมาซึ่งการสิ้นเปลืองของค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าที่ต้องเสีย โดยเราควรจะเปิดน้ำเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็ต่อเมื่อเราเปิดช่องลม ประตู หน้าต่างของบ้านบริเวณที่ตั้งน้ำเคลื่อนไหวนั้นเพื่อให้ได้รับการกระจายพลังจากน้ำเคลื่อนไหวนั้นเข้าสู่บ้านโดยตรง เพราะหากปิดประตู หน้าต่าง ช่องลมนั้นก็อาจทำให้การกระจายพลังงานจากน้ำนั้นไม่สามารถเข้าสู่บ้านได้อย่างชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะเปิดน้ำเคลื่อนไหวในตอนกลางวันที่เราเปิดบ้าน ขณะที่เปิดน้ำเคลื่อนไหวเมื่อเราปิดบ้านนั้นเอง
ขณะที่น้ำนั้นช่วยสะสมแล้วพาพลังที่ดีมาสู่บ้านหรืออาคารต่างๆได้นั้น น้ำก็นำพาพลังร้ายออกจากบ้านและอาคารต่างๆนั้นได้อีกด้วย เช่นการระบายน้ำออกจากบ้านในทิศร้ายก็จะนำพาพลังร้ายนั้นออกไปด้วย โดยท่อระบายน้ำของบ้านนั้นควรอยู่จุดที่มีพลังร้ายอยู่เนื่องจากสภาพการระบายน้ำทิ้งนั้นเป็นการถ่ายเทพลังไม่ดีจากบ้านโดยการใช้น้ำนำพาพลังที่ไม่ดี หรือไม่บริเวณไหนเป็นทิศไม่ดีหรือทิศร้ายก็ทำพื้นที่ให้ลาดเทออกจากบ้านเพื่อไม่ให้มีน้ำขังสะสมตัวพลังในทิศร้ายโดยสภาพการไหลออกจากพื้นที่ลาดเอียงนั้น

สรุปว่าน้ำนั้นมีคุณสมบัติสะสมพลังได้และก็ยังนำพาพลังได้ดีด้วย ดังนั้นการเลือกใช้โอ่งน้ำล้น น้ำพุ น้ำตก หรือกังหัน จึงเป็นของตกแต่งสวนที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยน่ะนะคะ :)

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต