วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พรรณไม้มงคล : กวนอิมทอง

คนไทยโบราณเชื่อกันว่าบ้านใดปลูก ต้นกวนอิมทอง ไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีฐานะดี และเกิดความร่ำรวยค่ะ เพราะต้นกวนอิมทองเป็นไม้มงคลนามที่จะนำทองและของมีค่าเข้ามาสู่คนในบ้านน่ะนะคะ นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าต้นกวนอิมทองเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบรานใช้ต้นกวนอิมทอง ประกอบในพิธีบูชาพระเจ้าและพิธีที่เป็นศาสนาอีกด้วย

ต้นกวนอิมทอง นั้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นเช่นเดียวกับต้นกวนอิมเงิน และคล้ายกับพืชในสกุลหวาย เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดจัด หรือแสงร่มรำไร โดยมีลำต้นโตประมาณ 1-2 เซนติเมตร สูงประมาณ 1-3 เมตร ลำต้นตรง มีลัษณะเป็นข้อ ๆ สีเขียว ไม่มีกิ่งก้านสาขา เจริญเติบโตโดยการยืดตัวของข้อ ใบเป็นใบเดี่ยว แตกออกจากส่วนยอดของลำต้น มีกาบใบหุ้มห่อลำต้นสลับกันเป็นชั้น ๆ ตามข้อของลำต้น ใบแคบ เรียว ยาว ปลายใบแหลม โคนใบสอบลงมาถึงกาบใบ พื้นใบมีสีเขียวหรือขาวพาด ความยาวของใบประมาณ 6-8 เซนติเมตร กว้าง 2-3 เซนติเมตร
กวนอิมทองต่างกับกวนอิมเงิน ที่ลำต้นมีสีขาวหรือเหลืองค่ะ ส่วนของใบนั้น กวนอิมทองพื้นใบจะมีสีเขียวอ่อนสลับกับสีเหลืองอ่อน หรือเหลืองทอง พาดไปตามแนวยาวของใบ

การปลูกต้นกวนอิมทอง หากปลูกไว้เพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร นิยมปลูกในกระถาง โดยใช้กระถางทรงสูงขนาด 8-12 นิ้ว  ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : แกลบผุ : ดินร่วน ในอัตรา 1 : 1 : 1 ผสมดินปลูก และควรเปลียนกระถาง 1-2 ปี/ครั้ง เพราะรากจะแน่นและทรงของพุ่มโตขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยเปลี่ยนดินใหม่ เพื่อทดแทนดินเก่าที่เสื่อมสภาพไปค่ะ

การปลูกเป็นแปลงประดับ ควรปลูกไว้หน้าบ้านและสวน ถือว่าเป็นเสน่ห์ของบ้าน ขนาดหลุมปลูกอยู่ที่ประมาณ 20x20x20 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน ในอัตรา 1:2 ผสมดินปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นกวนอิมทองไว้ทางทิศตะวันออก ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคารน่ะนะคะ
เรียบเรียงข้อมูลจาก หนังสือ คู่มือจัดสวนสวยด้วยตนเอง
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พรรณไม้มงคล : กวนอิมเงิน

กวนอิมเงิน นั้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นค่ะ มีลักษณะคล้ายพืชตระกูลหวาย โดยมีลำต้นกลมตรงเป็นข้อ ๆ สีเขียว ไม่มีกิ่งก้านสาขาขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร สูงประมาณ 1-3 เมตร เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดจัด หรือแสงร่มรำไร

กวนอิมเงินนั้นจะเจริญเติบโตด้วยการยืดตัวของข้อ ใบเป็นสีเขียว หรือมีสีขาวพาดตามยาวของใบลักษณะใบเดี่ยวแคบ เรียวยาว ปลายใบแหลม โคนใบสอบลงมาถึงกาบใบ แตกออกจากส่วนยอดของลำต้น มีกาบใบหุ้มห่อลำต้น สลับกันเป็นชั้น ๆ ตามข้อของลำต้น ขนาดความกว้างของใบประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร สามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ

ในสมัยโบราณเชื่อกันว่า  บ้านใดปลูกต้นกวนอิมเงินไว้ประจำบ้าน จะทำให้คนในบ้านมีฐานะดี เกิดความร่ำรวยน่ะนะคะ เพราะต้นกวนอิมเป็นไม้นำเงินเข้ามาหมุนเวียนให้คนในบ้าน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า ต้นกวนดิมเงินเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณใช้ต้นกวนอิมประกอบในพิธีบูชาพระเจ้า และใช้ในพิธีมงคลทางศาสนาอีกด้วย

การปลูกต้นกวนอิมเงิน เพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร จะใช้วิธีปลูกในกระถางขนาดสูงราว 8-12 นิ้วค่ะ ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : แกลบผุ : ดินร่วน ในอัตรา 1 : 1 : 1 ผสมดินปลูก และควรเปลี่ยนประถาง 1-2 ปี/ครั้ง เพราะต้นกวนอิมเงินจะมีการขยายตัวของรากแน่นเกินไป และการแตกกอของทรงพุ่มโตขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยเปลี่ยนดินปลูกใหม่ เพื่อทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพลงไปน่ะนะคะ

ส่วนการปลูกในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนนั้น นิยมปลูกบริเวณหน้าบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย และควรปลูกต้นกวนอิมเงินไว้ทางทิศตะวันออก ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร เพื่อเป็นเสน่ีห์ของบ้าน ขนาดหลุมปลูกจะอยู่ที่ประมาณ 20 x20 x 20 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน ในอัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูกค่ะ
เรียบเรียงข้อมูลจาก หนังสือ คู่มือจัดสวนสวยด้วยตนเอง
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต

พรรณไม้มงคล : กระบองเพชร

ถ้ามีใครบางคนมาบอกเราว่า ต้นกระบองเพชร นั้น คือ พรรณไม้มงคลชนิดหนึ่ง ซึ่งควรปลูกไว้ภายในบริเวณบ้าน ก็คงมีเพื่ีอน ๆ บางท่านงุนงงสงสัยว่า มันเป็นความจริงสักแค่ไหนน่ะนะคะ :)


กระบองเพชร เป็นต้นไม้ที่มักจะพบเห็นได้ทั่วไป ค่ะ ตามความเชื่อแต่ครั้งโบราณกาล ชาวไทยมักนิยมปลูกต้นกระบองเพชร เอาไว้ในบ้าน เพื่อเป็นการเสี่ยงทาย โดยเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกกระบองเพชรแล้วเติบโตแข็งแรง ให้ดอกมากมายสวยงาม และจะทำให้ครอบครัวๆ นั้นได้รับโชคลาภ สรรเสริญ รวมทั้งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงานอีกด้วย


ต้นกระบองเพชร

นอกจากนั้น ยังเชื่ออีกว่า การ ปลูกต้นกระบองเพชร ไว้ ก็จะช่วยป้องกันอันตราย คอยคุ้มครองสมาชิกทุกคนภายในบ้าน ไม่ให้ได้รับอันตรายร้ายแรงจากศัตรู หรือทำให้ผู้ประสงค์ร้าย เกิดความเกรงกลัวไม่มีใครกล้ามาคิดร้ายกรายกล้ำคนในบ้าน เพราะกระบองเพชรมีลำต้นที่แข็งแรงทนทาน และยังมีหนามแหลมคม ที่จะคอยทิ่มแทงขโมย ที่อาจจะจ้องทำร้าย หรือขโมยทรัพย์สิน ดังนั้น จึงมักจะปลูกตามแนวรั้วบ้าน หรือปลูกเป็นแนวยาว เป็นรั้วบ้านได้เช่นกัน

กระบองเพชร นั้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางค่ะ เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดน้อยในร่ม จนถึงแสงแดดจัดกลางแจ้ง ลำต้นจะมีความสูงราว 1-12 ฟุต มีสีเขียวหรือเขียวคล้ำ มีขนหรือหนามรอบต้นหรืไม่มีก็ได้แล้วแต่ชนิดของพันธุ์ ลักษณะต้นเป็นเหลี่ยม รูปทรงกระบอก,รูปทรงกลม แล้วแต่ชนิดของพันธุ์ ลำต้นนั้นทำหน้าที่แทนใบ หากแต่บางชนิืดก็มีใบแบนกลมหน้าใหญ่ ดอกมีสีแดง เหลือง ขาว ชมพู ลักษณะดอกและขนาดของดอกก็แล้วแต่ชนิดของพันธุ์เช่นกันน่ะนะคะ
การปลูกกระบองเพชร หากปลูกเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร มักนิยมปลูกลงกระถางค่ะ โดยใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ทราย หรือดินร่วน ในอัตรา 1 : 1 ผสมดินปลูก การเปลี่ยนกระถาง ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของชนิดพันธุ์และผู้ปลูก หากต้องการให้สวยงามก็ต้องควบคุมเรื่องปุ๋ยและน้ำให้ถูกวิธีน่ะนะคะ

การปลูกต้นกระบองเพชรในแปลงปลูกนั้น นิยมปลูกเป็นแนวรั้วบ้านค่ะ แต่จะต้องเป็นชนิดพันธุ์ที่ค่อนข้างใหญ่ และแข็งแรง ขนาดหลุมปลูก คือ 30x30x30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 3 ผสมดินปลูก


เคล็ดปฏิบัติในการปลูกต้นกระบองเพชรนั้น ควรลงมือปลูกต้นกระบองเพชรในวันเสาร์นะคะ เพราะคนโบราณเชื่อว่า ต้นไม้ที่ช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคล ให้แก่ครอบครัวนั้น ควรจะปลูกในวันเสาร์ ทิศที่เหมาะสมในการปลูกต้นกระบองเพชรมากที่สุด คือ ทิศตะวันตก ทั้งนี้ก็เพื่อคอยปกป้องคุ้มครอง ให้คนทั้งครอบครัว ปลอดภัยจากเรื่องร้าย และมีแต่ความสงบสุขค่ะ :)
เรียงเรียงข้อมูลจาก หนังสือ คู่มือจัดสวนสวยด้วยตนเอง
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ตวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พรรณไม้มงคล : กระดังงา

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกสวนแสนรักทุกท่าน

ไม้ดอกไม้ประดับ นั้น ถือเป็นอาหารตาอาหารใจของเพื่อน ๆ หลาย ๆ ท่านเลยน่ะนะคะ ยิ่งมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามต่าง ๆ ไว้เป็นหมู่ เป็นพวก ก็ยิ่งทำให้ความสวยงามของพรรณไม้โดดเด่น ละลานตา เป็นที่น่าชื่นใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

นอกจากพรรณไม้นั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย และทำให้บ้านดูสวยงามร่มรื่นแล้ว พรรณไม้บางชนิดยังจัดอยู่ใน พรรณไม้มงคล อีกด้วย โดยมีความเชื่อมาแต่ครั้งโบราณ ว่าบ้านใดได้ปลูกพรรณไม้มงคลไว้ในบ้านแล้ว จะยังความสุข ความเจริญต่าง ๆ มาให้แก่ผู้ทีอาศัยอยู่ในบ้าน

บล้อกสวนแสนรัก ในช่วงสองสัปดาห์ต่อไปนี้ จะค่อย ๆ นำเสนอ เรื่องราวของพรรณไม้มงคลชนิดต่าง ๆ ให้เพื่ีอน ๆ ได้รู้จักและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเลือกปลูกไม้มงคลที่ถูกใจภายในบ้านของเพื่อน ๆ กันค่ะ โดยในวันนี้จะขอนำเสนอไม้มงคลชนิดแรกให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกัน นั่นก็คือ ต้นกระดังงา นั่้นเอง

กระดังงา


กระดังงา นั้นเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่้ ที่ต้องการแสงแดดจัด หรือต้องปลูกกลางแจ้งค่ะ ลักษณะของกระดังงา จะมีการแตกกิ่งก้านลู่ลงด้านล่าง บางชนิด ก็มีลักษณะเป็นเถาเลื้อย โดยมีลำต้นสูงประมาณ 15-25 เมตร เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลและสีเทา โคนต้นมีปุ่มอยู่เล็กน้อย แตกกิ่งก้านสาขามาก พุ่มแน่น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับกันตามกิ่งก้าน ลักษณะใบจะยาวประมาณ 12-15 เซนติเมตร กว้างราว 4-6 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมนสอบแหลม ขอบใบเรียบ สีเขียว ดอกออกเป็นช่อ ตามปลายกิ่งหรือโคนใบ มีสีเหลือง กลิ่นหอมแรง ดอกหนึ่ง ๆ จะมี 6 กลีบ แย่งเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ ลักษณะดอกจะเป็นดอกเรียวยาว ม้วนบิดไปมา ตรงกลางดอกมีจุดเล็ก ๆ สีขาวกระดังงา

การปลูกกระดังงา นั้น ถ้าเป็นชนิดเถาเลื้อยที่ปลูกประดับบริเวณบ้านและสวน ก็จะนิยมปลูกกันในแปลงปลูกค่ะ ควรทำคาน หรือซุ้ม เพื่อให้ต้นกระดังงาเลื้อยเกาะ จึงเหมาะที่จะปลูกเป็นร่มริมรั้วบ้าน ขนาดของหลุมปลูกอยู่ที่ 50x50x50 ซม. ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1:2 ผสมดินปลูก ถ้าต้องการให้เป็นทรงพุ่มที่สวยงาม ก็ควรตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมด้วยน่ะนะคะ

ความเชื่อโบราณนั้ัน เชื่อว่า กระดังงาเป็นพรรณไม้มงคลค่ะ โดยที่ผู้ใดปลูกกระดังงาไว้ในบ้าน ก็จะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง เพราะ กระดัง คือการทำให้เกิดเสียงดังไปไกล ทำให้คนในบ้านมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่นับ หน้าถือตา มีเงินทองลาภยศ เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล แก่ตัวบ้านและครอบครัวที่อาศัย ด้วยน่ะนะคะ

นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่า การปลูกกระดังงา จะทำให้เกิดเสียงดังเหมือนกับนกการะเวกในสมัยพุทธกาล คือมีเสียงดังไพเราะมาก ก้องไกลทั่วสวรรค์ ดังนั้นบางคนจึงเรียกกระดังงาว่า การะเวก 

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก กระดังงา

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นกระดังงาไว้ทางทิสตะวันออกค่ะ ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธเพราะโบราณเชื่อว่าการ ปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางดอก ให้ปลูกในวันพุธน่ะนะคะ :)
เรียบเรียงจาก หนังสือคู่มือจัดสวนสวยด้วยตนเอง
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต