วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วิธีปลูกขนุน

ขนุน นั้นเป็นไม้ผลที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ค่ะ ดังนั้นจึงต้องการพื้นที่ปลูกมากสักหน่อย อย่างน้อยก็ควรมีพื้นที่เว้นจากไม้ต้นอื่นราว 8 เมตร และควรระวังเรื่องความสูงไม่ให้เติบโตจนไปพาดสายไฟเข้าเท่านั้น

การ ปลูกขนุน ในบ้านนั้นนอกจากจะได้รับประทานผลแล้ว ยังสามารถปลูกเพื่อให้ร่มเงาแก่บ้านได้อีกด้วยน่ะนะคะ เพราะขนุนเป็นไม้พุ่มที่มีทรงกว้าง โปร่งกระจาย แต่ต้องปลูกในที่ที่สามารถถ่ายเทน้ำได้ดี และต้องแน่ใจว่าเมื่อฝนตกมาก ๆ แล้วน้ำจะไม่ท่วมแช่ราก อีกทั้งควรปลูกขนุนในทิศทางที่ได้รับแสงแดดตลอดเวลา
หลุมที่เตรียมไว้ปลูกขนุน ควรมีความกว้างxยาวxลึก ราว 50 เซนติเมตรค่ะ รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์และดินที่คลุกเคล้ากันไว้ให้ร่วนโปร่ง เพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้ดี การปลูก ให้นำเอาต้นพันธุ์มาใส่หลุมปลูกอย่างระมัดระวัง อย่าให้ถุงดินที่หุ้มรากอยู่แตกกระจาย หลังจากวางกิ่งพันธุ์ลงในหลุมแล้ว ให้ถมดินกลบโคนให้อยู่ใต้รอยต่อของกิ่งทาบเล็กน้อย กดดินบริเวณต้นให้แน่น หากต้นพ้นธุ์อยู่ในกระถาง สามารถนำต้นขนุนออกจากกระถางได้โดยการประคองกระถางให้เอียง แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือดันบริเวณรูใต้กระถาง ให้ดินในกระถางเคลื่อนตัว ก็จะสามารถนำต้นขนุนออกจากกระถางได้โดยที่ดินไม่แตก รากไม่หลุดรุ่น พร้อมนำลงปลูกได้น่ะนะคะ

หลังปลูกขนุนเสร็จ ควรปักไม้หลักแล้วมัดต้นขนุนกับไม้ไว้ เพื่อกันต้นคลอนจากแรงลม เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มเพื่อป้องกันรากแห้ง เพื่อให้ขนุนสามารถดูดซึมอาหารไปเลี้ยงลำต้นให้เติบโตได้ต่อไปค่ะ

เรียบเรียงข้อมูลจาก หนังสือไม้ผลในรั้วบ้าน
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต