วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การบำรุงดูแลต้นขนุน

การปลูก ต้นขนุน นั้น หากปลูกแล้วปล่อยให้ทรงพุ่มเติบโตไปตามธรรมชาติ ก็มักไม่ค่อยให้ผลดกเท่าที่ควรค่ะ เนื่องจากเมื่อปลูกในที่แคบ หรือใกล้กับต้นไม้อื่น ขนุนจะสูงชะลูดขึ้นไปอย่างเดียว ไม่ค่อยแตกกิ่ง ทำให้ขาดกิ่งใหญ่ที่อยู่ด้านล่าง หรือแม้แต่การปล่อยปละละเลยไม่ดูแลตัดแต่งทรงพุ่มให้เหมาะสม เพื่อให้มีกิ่งกระจายออกไปรอบ ๆ ต้น ก็อาจทำให้ขนุนต้นนั้นเติบโตช้า เพราะมีพุ่มที่แน่นเกินไป จึงต้องคอยส่งอาหารไปเลี้ยงกิ่งใบพวกนี้แทนน่ะนะคะ


ต้นขนุน

การตัดแต่งกิ่งขนุน นั้น ควรตัดแต่งเมื่อต้นขนุนโตขึ้นมาจากพื้นสักราวครึ่งเมตร และแตกออกเป็น 2 กิ่ง แล้วค่ะ จากนั้นก็ตัดแต่งอีกครั้ง เมื่อต้นขนุนสูงขึ้นมาในราว 1 เมตร แล้วแตกออกเป็น 4 กิ่ง พยายามตัดแต่งเป็นตอน ๆ เช่นนี้ ส่วนยอดก็จะเป็นทรงพุ่มสวย และทำให้ได้รับแสงแดดกระจายเข้าไปในทรงพุ่มได้ดี ทำให้การติดดอกออกผลดียิ่งขึ้นไปด้วย

สำหรับการให้ัปุ๋ยขนุนต้นเล็ก จะใช้เพียงแค่การใส่ปุ๋ยอินทรีพย์ค่ะ เช่น ปุ๋ญหมัก ปุ๋ยคอก เศษพืช เศษใบไม้ใบหญ้าต่าง ๆ โดยใส่บริเวณโคนต้นให้เป็นประจำ

หากเรา ปลูกขนุน ในดินที่ดี และดูแลบำรุงต้นขนุนอย่างเหมาะสม มีการให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างพอเหมาะพอเพียง เมื่อขนุนอายุ 2-3 ปี ก็จะเริ่มให้ผลแล้วน่ะนะคะ ในตอนหน้าของบล้อกสวนแสนรัก เราจะชวนกันมาดูช่วงฤดูที่ขนุนจะติดผล และวิธีเก็บขนุนด้วยกันค่ะ :)

เรียบเรียงข้อมูลจาก หนังสือไม้ผลในรั้วบ้าน
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต