วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

วิธีปลูกและดูแลรักษากระท้อน

ต้นกระท้อน นั้น ต้องการเนื้อที่สำหรับปลูกระหว่างต้นห่างกันราว 4 เมตรค่ะ รวมั้งต้องมีการตัดแต่งกิ่งและตัดยอดทุกปี เพื่อให้ต้นเตี้ยลง ห่อผลง่าย

กระท้อน

กิ่งพันธุ์ที่นำมาปลูกส่วนใหญ่จะมาจากกิ่งทาบและติดตาน่ะนะคะ เนื่องจากกิ่งพันธุ์ชนิดนี้จะทำให้ต้นมีรากแก้วที่แข็งแรงกว่าการปลูกด้วยวิธีอื่น และมี วิธีการปลูกต้นกระท้อน ดังนี้ค่ะ

1. ขุดหลุมปลูกกว้างขนาด 50x50 เซนติเมตร
2. นำปุ๋ยอินทรีย์ผสมดินรองก้นหลุม
3. นำต้นพันธุ์ลงปลูก ระวังอย่าให้รากขาดมาก
4. กลบดินลงหลุม แล้วนำไม้หลักมาปักข้างต้น ผูกเชือกเพื่อกันล้ม รดน้ำให้ชุ่ม หากแสงแดดจัดก็ควรหาวัสดุบังแดดให้ด้วย

กระท้อนนั้นเป็นไม้ผลที่ชอบน้ำค่ะ ขณะเดียวกันก็ทนความแห้งแล้งได้ดี ดังนั้นจึงต้องการน้ำมากในระยะแรกของการปลูก หลังจากนั้น 2-3 ปี ก็สามารถเติบโตได้ในธรรมชาติ ต้นที่ขาดน้ำจะแสดงอาการใบเหี่ยว ดังนั้นจึงต้องรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังอย่าให้น้ำขังโคนต้น ควรระบายน้ำออกให้ดีโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนน่ะนะคะ

เมื่อต้นกระท้อนโตพอจะเริ่มติดผล จะต้องการความแห้งแล้งสักระยะเวลาหนึ่งก่อนออกดอกค่ะ เมื่อใบแก่ร่วงก็จะแตกใบใหม่แล้วจึงออกดอก เมื่อออกดอกติดผลแล้วจึงทำการให้น้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงเวลาเก็บเกี่ยว

ปุ๋ยที่ควรใส่นั้นควรใส่ทุกปี เพื่อให้ดินดีค่ะ โดยใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 2-4 ช้อนโต๊ะละลายน้ำ 1 ปี๊บ รดรอบ ๆ ต้น หรือหว่านบาง ๆ แล้วจึงรดน้ำก็ได้ เมื่อต้นโตให้ผลแล้ว ควรใส่ปุ๋ยสูตร 10-10-14 หรือ 15-15-15 , 16-16-16 โดยทำการหว่านรอบต้น พรวนดินหรือทำรางดินรอบต้นแล้วใส่ลงรางดิน โดยใช้ประมาณ 1 กระป๋องนมสดต่อต้นสำหรับต้นยังอายุน้อย และใส่เพิ่มขึ้นจนถึง 2-3 กิโลกรัมต่อต้นเมื่อต้นอายุมากขึ้น แต่หากดินที่เราปลูกเป็นดินที่มีธาตุอาหารและอินทรีัย์วัตถุดี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย เพราะกระท้อนเป็นไม้ที่รากหากินได้ไกลอยู่แล้วน่ะนะคะ

นอกจากนี้แล้วควรตัดแต่งกิ่งกระท้อนเพื่อควบคุมทรงพุ่มไม่ให้ต้นสูงเกินไปค่ะ ควรตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผลแล้ว โดยตัดกิ่งที่แห้งออก รวมไปถึงกิ่งแน่นทึบในทรงพุ่ม หรือกิ่งที่พุ่งขึ้นในทางสูง ทั้งนี้เพื่อให้เราได้มีความสะดวกในการดูแลรักษาและเก็บผลกระท้อนนั่นเองน่ะนะคะเรียบเรียงข้อมูลจาก หนังสือไม้ผลในรั้วบ้าน
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต