วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิธีการปลูกผักกาดหอมใบหยิก

ผักกาดหอมใบหยิก นั้น ต้องมีการเตรียมดินเพื่อปลูกด้วยวิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ค่ะ วิธีการเตรียมดินก็ให้ขุดพลิกดินขึ้นมา โดยขุดลึกประมาณ 18-20 เซนติเมตร แล้วตากดินไว้ 7-10 วัน จากนั้นจึงพรวนเพื่อย่อยดินและใส่ปุ๋ยคอก การปลูกจะใช้วิธีหว่านเมล็ดบนแปลง หรือใช้วิธีหยอดเมล็ดเรียงแถว โดยเว้นระหว่างแถวประมาณ 20 เซนติเมตร เมื่อผักกาดหอมงอกเป็นต้นกล้า มีใบจริง 2-3 ใบ ก็ให้เริ่มคัดต้นกล้าที่อ่อนแอทิ้ง และจัดระยะห่างระหว่างต้น ให้ห่างประมาณ 20x20 เซนติเมตร หากปลูกในฤดูร้อนก็ควรทำการคลุมแปลงด้วยการใช้ไม้ไผ่ปักและพรางด้วยสแลนโปร่งให้สูงขึ้นมาราว 1.5 เมตร

ผักกาดหอมใบหยิก
การใส่ปุ๋ยนั้นให้ใส่ปุ๋ยเป็น 2 ระยะค่ะ คือใส่เพื่อบำรุงดินก่อนปลูก และใส่อีกครั้งหลังจากปลูกได้ 7 วัน นอกจากนี้ยังควรใส่ปุ๋ยยูเรียละลายน้ำรดในอัตรา 1 ช้อนต่อน้ำ 1 ปี๊บ ต่อเนื้อที่ 5 ตารางเมตร รดวันเว้นวัน จากนั้นเมื่อผักอายุ 15-20 วัน ก็ให้เปลี่ยนปุ๋ยมาใช้สูตร 13-13-21 แทนน่ะนะคะ

ผักกาดหอมใบหยิกสามารถเก็บรับประทานไลังจากปลูกได้ 40-50 วันค่ะ ควรเลือกเก็บขณะที่ใบยังอ่อน ใบจะได้กรอบ ไม่เหนียวกระด้าง ลำต้นจะสูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร

ในตอนหน้าของบล้อกสวนแสนรัก เราจะมาดูวิธีการปลูกผักกาดหอมพันธุ์หัวห่อกันนะคะเรียบเรียงข้อมูลจาก หนังสือคู่มือปลูกผักสวนครัว
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต