วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิธีการปลูกผักกาดเขียวปลี

ผักกาดเขียวปลี นั้น เป็นพืชตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี กะหล่ำดอกและคะน้า ค่ะ การปลูกนั้นก็สามารถปลูกได้ง่าย ขึ้นได้ดีในดินร่วนที่มีการระบายอากาศได้ดีเช่นเดียวกับผักกวางตุ้ง


การเตรียมดินเพื่อปลูก ผักกาดเขียวปลี นั้น ขั้นตอนแรกก็ให้ขุดดินเป็นร่อง เพื่อนำดินขึ้นมาตากแดดสัก 3-4 วันค่ะ จากนั้นก็ให้ใส่ปุ๋ยคอกลงในร่อง และนำดินที่ขุดขึ้นมาตากกลบทับลงไป เมื่อเตรียมดินพร้อมแล้วจึงทำการหยอดเมล็ดใส่หลุม หรือนำต้นกล้าที่เพาะไว้มาทำการปลูกใส่หลุม กดลงในหลุมให้แน่นเล็กน้อยแล้วจึงรดน้ำให้ชุ่ม หลังปลูก 4-5 วัน ควรหาที่กำบังแดดให้ต้นอ่อนเพื่อไม่ให้ต้นผักกาดเขีึยวปลีที่เพิ่งปลูกนั้นเหี่ยวเฉา และควรรดน้ำเช้า-เย็น เมื่อต้นผักกาดเขียวปลีเริ่มโตตั้งตัวได้ ก็ให้นำเอาที่บังแดดออก และทำการพรวนดินเมื่อผักมีอายุ 15-20 วัน และพรวนต่อไปทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้ง

ปุ๋ยที่ใช้กับต้นผักกาดเขียวปลีควรเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ค่ะ เมื่อปลูกได้ประมาณ 55-75 วัน ก็จะสามารถเก็บผักกาดเขียวปลีมารับประทานได้ แต่ควรเก็บผักช่วงเช้าเพราะจะได้ผักที่สดและคุณภาพดีกว่า เวลาเลือกตัดผักกาดเขียวปลี ควรเลือกตัดหัวที่ปลีแน่นได้ขนาดที่ต้องการ จากนั้นจึงนำไปทำการดองตามกรรมวิธีเพื่อเก็บไว้รับประทานต่อไปน่ะนะคะ
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต