วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิธีปลูกผักกวางตุ้ง

กวางตุ้ง พันธุ์ที่นิยมปลูกนั้นมีหลายพันธุ์ค่ะ เช่น กวางตุ้งพันธุ์ดอก จะเป็นพันธุ์ออกดอกเร็ว อายุเก็บเกี่ยว 30-40 วัน ,พันธุ์ใบ มีหลายพันธุ์ ลักษณะแตกต่างกัน มีทั้งพันธุ์ก้านใบแบน เช่น ผักกาดฮ่องเต้ พันธุ์ก้านใบมน และพันธุ์ก้านใบกลม ได้แก่ พันธุ์ผักกาดกวางตุ้งที่จำหน่ายตามร้านค้าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป พันธุ์เหล่านี้อายุเก็บเกี่ยวราว 40-50 วัน

ผักกวางตุ้ง

การเตรียมดินสำหรับปลูก ผักกวางตุ้ง นั้น ต้องเตรียมดินให้มีความโปร่ง โดยไถตากหน้าดินไว้ประมาณ 7 วัน ไถพรวนเพื่อกำจัดแมลง โรคและวัชพืชอีกราว 1-2 ครั้ง จากนั้นยกร่องขุดหน้าดินลึกสักประมาณ 20-25 เซนติเมตร แล้วทำการหยอดเมล็ดผักกวางตุ้งลงหลุมละ 3-5 เมล็ด ห่างกันหลุมละ 20-25 เซนติเมตรเช่นกัน โดยแต่ละแถวควรห่างกันประมาณ 40-50 เซนติเมตรน่ะนะคะ 

หลังจากหยอดเมล็ดลงหลุมแล้วก็ให้กลบดินบาง ๆ และรอจนกว่าต้นกล้าจะงอกได้ราว 15 วัน จึงจะทำการถอนแยกให้เหลือเพียงหลุมละต้น รดน้ำเช้า-เย็นทุกวัน โดยการทำบังแดดให้ด้วย เมื่อครบ 5 วันแล้ว จึงนำเอาที่บังแดดออกให้กวางตุ้งได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ใส่ปุ๋ยยูเรียโดยผสมน้ำรดโคนต้นและพรวนดินบ้าง เพื่อใ้ห้กวางตุ้งเติบโตได้ดี

เมื่อกวางตุ้งอายุได้ราว 40 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะ โดยการใช้วิธีตัดบริเวณโคนต้นด้วยมีดคม ๆ เพราะจะไม่ทำให้ต้นช้ำเสียหายเหมือนการใช้วิธีดึงเอานั่นเองน่ะนะคะเรียบเรียงข้อมูลจาก หนังสือ คู่มือปลูกผักสวนครัว
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต