วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิธีปลูกผักบุ้งจีน


ผักบุ้งจีน นั้นเป็นผักที่ปลูกง่าย เติบโตเร็วค่ะ การ ปลูกผักบุ้งจีน สามารถใช้เมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์ปลูกได้ โดยเตรียมดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก และย่องร่องแปลงปลูกให้สูงประมาณ 10 เซนติเมตร จากนั้นจึงทำร่องตามขวางหรือตามยาวแปลงตื้น ๆ โดยมีระยะห่างระหว่างแถว 10-15 เซนติเมตร หยอดเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งในรุ่องทุกระยะ 1-2 เซนติเมตรตลอดแนวความยาวของแปลง แล้วกลบด้วยดินจากแปลงทับเมล็ดบาง ๆ รดน้ำให้ชุ่ม คลุมด้วยหญ้าแห้ง,ฟาง หรือกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวดิน

ผักบุ้งจีน

สำหรับการปลูกด้วยท่อนพันธุ์ให้ตัดต้นผักบุ้งออกเป็นท่อน ๆ ยาวท่อนละ 20 เซนติเมตร แล้วปักลงดินที่รดน้ำจนชุ่มไว้แล้ว โดยปักห่างกันราว 5-10 เซนติเมตร หลังจากนั้นหมั่นรดน้ำบ่อย ๆ ผักบุ้งก็จะออกรากอย่างรวดเร็วตามข้อน่ะนะคะ

ต้นผักบุ้งจีนนั้นชอบดินที่ชื้นแฉะค่ะ จึงควรรดน้ำบ่อย ๆ หากขาดน้ำจะทำให้ต้นไม่โตและแข็งกระด้าง วิธีใส่ปุ๋ยให้ใช้ปุ๋ยยูเรียหว่าน แล้วรดน้ำตามทันที อย่าให้ปุ๋ยเกาะที่ใบ และควรให้ปุ๋ยตั้งแต่ผักบุ้งเริ่มมีใบจริง หรืออายุราว 5-7 วัน จากนั้นก็ให้อีกทุก 3-5 วัน

การดูแลผักบุ้งจีน ควรดูแลไม่้ให้มีหญ้าขึ้นมาแย่งอาหารและดูแลไม่ให้มีแมลงมากัดกินใบหรือเมล็ดที่ยังไม่งอก เมื่อปลูกได้ราว 25-30 วัน ก็สามารถเก็บผักบุ้งจีนมาทำอาหารรับประทานได้ โดยตัดต้นให้เหลือแต่ตอเพื่อให้แตกใหม่ หรือจะถอนทั้งรากก็ได้ หากปล่อยให้ต้นผักบุ้งมีอายุเลย 30 วัน ต้นก็จะเริ่มทอดยอดและเลื้อยไปตามผิวดิน ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการเก็บมาัรับประทานเนื่องจากต้นจะเหนียว แข็ง และมีรสชาดไม่อร่อยค่ะ


อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือคู่มือปลูกผักสวนครัว
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต