วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ผักตังโอ๋


ผักตังโอ๋ นั้นนิยมนำเอาต้นอ่อนและใบมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดเลยทีเดียวค่ะ เนื่องจากเป็นผักที่มีรสชาดอร่อย เนื้อใบนุ่ม นิยมทำแกงจืดหมูสับ ใส่ในต้มเลือดหมู หรือนำมาผัดรับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ ก็ได้ นอกจากนี้แล้วตังโอ๋ยังมีสรรพคุณเป็นยาเย็นที่ช่วยแก้ร้อนใน และมีวิตามีซีรวมไปถึงแคลเซียมสุงอีกด้วย

ผักตังโอ๋
ต้นกำเนิดของผักตังโอ๋นั้น ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยค่ะ แต่จะมีปลูกมากทั้งในจีนและญี่ปุ่น เป็นผักที่นับเป็นเครือญาติกับ เบญจมาศ เก๊กฮวย สำหรับในไทยของเรานั้น สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ ยกเว้นทางภาคใต้ เนื่องจากผักชนิดนี้ชอบอากาศหนาว และเป็นผักที่ชอบแดด จึงมักนิยมปลูกกลางแจ้ง หรือได้รับแสงครึ่งวันก็สามารถปลูกได้

การปลูก ตังโอ๋ ควรเตรียมดินในแปลงปลูกให้ลึกราว 20 เซนติเมตรค่ะ ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจำนวน 5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ปรับผิวดินให้เรียบ หว่านเมล็ดบาง ๆ ให้กระจายทั่วถึงกัน แล้วกลบเมล็ดด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกบาง ๆ อีกครั้ง รดน้ำจนดินชุ่มแล้วควรใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปิดทับให้แนบกับผิวดินแปลงปลูก โดยมีเศษวัสดุหนัก ๆ ปิดทับไว้เพื่อกันลมพัดกระดาษหนังสือพิมพ์ปลิวน่ะนะคะ

เมื่อรดน้ำทับกระดาษหนังสือพิมพ์เช้าเย็นติดต่อกัน 4 วัน ให้เปิดกระดาษหนังสือพิมพ์ออกค่ะ ผักตังโอ๋จะขึ้นมาสม่ำเสมอกันทั่วแปลง ควรเก็บวัชพืชออกจากแปลงปลูกให้หมด เพื่อป้องกันการแย่งอาหารและศัตรูพืช

ผักตังโอ๋ จะสามารถเก็บเกี่ยวมาประกอบอาหารได้เมื่อมีอายุนับจากวันงอกราว 40 วันค่ะ วิธีเก็บเกี่ยวควรใช้มีดบางคมตัดโคนต้นใต้ใบ และเลือกตัดแต่ต้นใหญ่ออกมาก่อนโดยปล่อยให้ต้นเล็กเจริญเติบโตต่อไปน่ะนะคะเรียบเรียงข้อมูลจาก คู่มือปลูกผักสวนครัว
ภาพประกอบจาก http://talk.mthai.com/topic/101170