วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

วิธีปลูกผักชี


ผักชี นั้น สามารถขึ้นได้ดีในดินแทบทุกประเภทค่ะ ตามปกติแล้วผักชีสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ปริมาณการเก็บเกี่ยวจะน้อยลงเมื่อเข้าฤดูแล้ง จึงทำให้ผักชีมีราคาแพง

ปัจจัยที่จะทำให้การปลูกผักชีได้ผลดีที่สุด ต้องเริ่มที่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่แน่ใจว่ามีการงอกสูงมาปลูกค่ะ พันธุ์ของผักชีที่นิยมปลูกกันก็ได้แก่ พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์สิงคโปร์ พันธุ์สิงคโปร์เมล็ดดำ พันธุ์ใต้หวัน และัพันธุ์แอฟริกา

ผักชี
การปลูกผักชีเป็นพืช ผักสวนครัว ในรั้วบ้านนั้น ควรใช้วิธีการหว่านเมล็ดลงในแปลงปลูกนะคะ โดยการนำเมล็ดพันธุ์มาบีบให้แตกเป็นสองซีกแล้วนำไปแช่น้ำพอท่วม ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง จึงนำมาผึ่งลมให้แห้ง เคล้ากับทรายหรือขี้เถ้า เมื่อเมล็ดเริ่มงอก จึงนำไปหว่านในแปลงปลูกแล้วคลุมด้วยหญ้าแห้ง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวดิน

ผักชีนั้นต้องการปุ๋ยเพิ่มเติมด้วยเช่นกันค่ะ การใส่ปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยคอกใส่รองพื้นตั้งแต่ตอนที่เตรียมดินก่อนปลูก เมื่อปลูกจนแตกใบแล้วจึงใช้ปุ๋ยหมัก หากต้องการเร่งให้ต้นเติบโตเร็ว ก็ให้ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต โดยผสมกับน้ำ 3-4 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปี๊บ ทำการฉีดพ่นในแปลงปลูก

ดินที่สามารถปลูกผักชีให้งอกงามดีคือดินร่วน เนื่องจากผักชีเป็นผักที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้งต้นและราก การปลูกในดินร่วนทำให้เราสามารถดึงต้นผักชีออกมาได้สมบูรณ์ทั้งสองส่วน

เราสามารถเก็บเกี่ยวผักชีเมื่อผักชีมีอายุประมาณ 40-60 วัน โดยก่อนถอนควรรดน้ำให้ดินชุ่มเสียก่อน จากนั้นจึงดึงถอนขึ้นมาทั้งต้นและราก เพื่อใช้ในการประกอบอาหารได้อย่างที่ต้องการน่ะนะคะเรียบเรียงข้อมูลจากหนังสือคู่มือการปลูกผักสวนครัว
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต