วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

วิธีปลูกพริกขี้หนู


พริกขี้หนู นั้นมีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกันค่ะ ที่นิยมปลูกกันมากได้แก่พันธุ์จินดา พันธุ์หัวเรือ และพันธุ์ห้วยสีทน ต้นมีลักษณะสูงราว 30-120 ซม. ใบเรียบแบนและเป็นมัน ผลมีลักษณะเล็กเรียวยาวเมื่อดิบเป็นสีเขียว เมื่อสุกเป็นสีแดง รสเผ็ดจัด คนไทยเรานิยมใช้พริกขี้หนูในการประกอบอาหารหลากหลายชนิดน่ะนะคะ

พริกขี้หนู
วิธีการปลูกพริกขี้หนู ไว้เป็นพืชผักสวนครัวนั้น นิยมใช้เมล็ดหว่านในแปลงปลูกค่ะ โดยแปลงปลูกนั้นควรเป็นดินร่วนละเอียดที่ทำการเตียมดินด้วยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอย่างเพียงพอ หรืออาจจะใช้วิธีเพาะกล้าก่อนแล้วค่อยย้ายลงแปลงปลูกก็ได้

พริกนั้นต้องการน้ำมากและสม่ำเสมอค่ะ แต่ก็ไม่ควรรดน้ำให้ดินชื้นเกินไป ควรพรวนดินเพื่อให้น้ำระเหยออกจากดินบ้าง หากไม่สามารถให้น้ำอย่างสม่ำเสมอได้ ก็ควรใช้วัสดุคลุมผิวดินเพื่อช่วยรักษาความชื้นและยังช่วยป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้นได้ไปในตัว

พริกใช้เวลาในการงอก 6-21 วันค่ะ หลังจากหว่านเมล็ดแล้วหากต้องการให้งอกเร็ว ก็สามารถรดด้วยน้ำผสมดินประสิว 0.2 เปอเซ็นต์ ก็จะช่วยให้เมล็ดพริกงอกได้เร็วขึ้น (อาจใช้เวลาเพียง 4-6 วันในการงอก)

หลังปลูกแล้วราว 10-15 วัน ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 1 ช้อนแกง โดยโรยให้ห่างจากโคนต้นราว 1 ฟุต ก่อนใช้ดินกลบ ทุก 3 เดือน ส่วนปุ๋ยคอกใส่ได้ทุก ๆ 3 เดือน และควรกำจัดวัชพืชตั้งแต่วัชพืชยังเป็นต้นอ่อน เนื่องจากพริกมีระบบรากที่แผ่กว้างอยู่ในระดับผิวดิน

พริกขี้หนูเม็ดใหญ่พันธุ์หัวเรือจะเก็บได้เมื่ออายุประมาณ 65 วันค่ะ โดยจะเก็บได้ทุก ๆ 5-7 วัน และพริกจะมีอายุให้เก็บได้ถึง 1 ปี


ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต
เรียบเรียงข้อมูลจาก หนังสือคู่มือปลูกผักสวนครัว