วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

วิธีปลูกตะไคร้


ตะไคร้ นั้นเป็นพืช ผักสวนครัว ที่นิยมปลูกกันมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ รวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น และเนื่องจากตะไคร้นั้นอุดมประโยชน์ทั้งด้านการนำมาประกอบอาหารและใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค ปัจจุบันจึงมีผู้นิยมปลูกตะไคร้กันอย่างกว้างขวางทีเดียวน่ะนะคะ

ตะไคร้

ส่วนใหญ่แล้ว ตะไคร้ นั้นจะใช้ส่วนของลำต้นมาทำการปลูกค่ะ โดยเลือกเอาเฉพาะต้นแก่ ๆ นำมาตัดปลาใบออกให้เหลือแค่ส่วนโคนหรือรากเตรียมไว้ จากนั้นจึงเตรียมดินสำหรับปลูก โดยขุดดินให้ลึกประมาณ 20 เซนติเมตร โรปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าให้ทั่วกัน ส่วนหนึ่งใช้รองก้นหลุม พรวนดินให้ร่วนและโปร่ง จากนั้นจึงนำต้นตะไคร้ที่ตัดเตรียมไว้มาทำการปักให้ตั้งฉากกับผิวดินโดยปลูกให้ลึกจากผิวดินราว 3-4 เซนติเมตร หลุมละ 2-3 ต้น แต่ละต้นห่างกันราว 1 ฟุต และระหว่างแถวให้ห่างกันราว 1 เมตร

ตะไคร้นั้นชอบแดดเต็มวันค่ะ หลังจากปลูกแล้วประมาณ 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยโรยไว้ข้าง ๆ ต้นแล้วพรวนดินกลบ รดน้ำวันละ 1 ครั้ง เช้าหรือเย็นก็ได้ และคอยกำจัดวัชพืชอย่าให้มาแย่งอาหารในดินเป็นประจำ

การปลูกตะไคร้ไว้ในบ้านต้องมีการตัดแต่งใบเป็นประจำค่ะ เนื่องจากตะไคร้นั้นเติบโตได้ดี และมีทรงพุ่มสูงได้ถึง 1 เมตร จึงค่อนข้างจะกินเนื้อที่ เมื่อได้กอโตขนาดตามต้องการแล้วให้ตัดไปทำอาหารโดยใช้มีดตัดโคนต้นให้เสมอกับระดับดินน่ะนะคะเรียบเรียงข้อมูลจาก หนังสือคู่มือปลูกผักสวนครัว
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต