วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ความเป็นมาของพันธุ์ไม้หอมที่นิยมปลูกในประเทศไทย


เพื่อน ๆ สมาชิกบล็อกสวนแสนรักหลายๆ คนน่าจะชืื่นชอบในการปลูก พันธุ์ไม้หอม เอาไว้ในบริเวณบ้านเหมือนแอดมินน่ะนะคะ พันธุ์ไม้หอมนั้นก็คือพันธุ์ไม้ที่มี ดอกหอม ซึ่งกลิ่นหอมนั้นมาจากการที่ดอกไม้มีต่อมน้ำหอมที่อยู่ภายในดอก และจะส่งกลิ่นหอมระรวยริน ฟุ้งกระจายให้กับบ้านหรือพื้นที่ที่เราปลูกในเวลาต่างๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นหอมเฉพาะช่วงเช้า สาย บ่าย เย็น มืดค่ำ หรือดึกดื่น หรือแม้กระทั่งบางพันธุ์ที่ส่งกลิ่นหอมทั้งวัน

ดอกกรรณิการ์ ภาพประกอบจาก http://panmainaiban.blogspot.com

พันธุ์ไม้หอมนั้น มีการปลูกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะ ตามบันทึกในช่วงสมัยสุโขทัยพบว่า การปลูกพันธุ์ไม้หอมนั้น ส่วนใหญ่ต้นพันธุ์ที่ปลูกมักเป็นไม้ยืนต้นที่มีการคัดเลือกมาจากป่า ดังนั้นจึงมีอายุที่ยืน ปลูกครั้งเดียวก็สามารถเจริญเติบโตอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน อีกทั้งเมื่อนำมาปลูกแล้วก็มีความทนทาน ไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงมารบกวนแต่อย่างใด พอมาถึงช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อกับสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ก็เริ่มมีการนำพันธุ์ไม้หอมจากต่างประเทศมาปลูกกันมากขึ้น ดังนั้นพันธุ์ไม้หอมในช่วงสมัยนั้น จึงมีทั้งไม้หอมที่มีลักษณะเป็นพืชล้มลุก,พันธุ์ไม้พุ่ม หรือไม้ที่มีลักษณะลูกผสม

คนไทยเรานิยมชมชอบดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม และนิยมนำมาปลูกประดับสวนกันมาเป็นระยะเวลานานค่ะ พันธุ์ไม้หอมที่นำมาปลูกนั้นอาทิเช่น พุดซ้อน มะลิ พุทธชาดราตรี กุหลาบ ซ่อนกลิ่น กรรณิการ์ บุนนาค เป็นต้น

ในตอนหน้าของบล็กสวนแสนรัก เราจะมาทำความรู้จักกับพันธุ์ไม้หอมชนิดต่างๆ กันนะคะ