วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

พันธุ์ไม้หอม : เตยหอม
ต้นเตยหอมนั้น มีลักษณะพิเศษก็คือ ใบจะมีกลิ่นหอม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งเป็นสมุนไพรรักษาโรค,ใช้ในการประกอบอาหาร,ใช้ตกแต่งสถานที่และใช้ในการปรับสภาพอากาศภายในบ้านได้นะคะ


ลักษณะโดยทั่วไปของต้นเตยหอม จะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน และมีใบที่ออกเป็นพุ่มบริเวณปลายยอดค่ะ ใบเป็นใบเดี่ยวลักษณะยาวเรียวแหลม มีขอบใบเรียบ กลางใบเป็นร่อง ผิวใบเป็นมันสีเขียวสด เมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีดอก

เตยหอม นั้นชอบแสงแดดรำไรค่ะ (แต่ก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่กลางแจ้งที่แสงแดดจัด) ชอบสภาพดินที่มีความชื้นแฉะค่ะ การขยายพันธุ์นั้นทำได้โดยปักชำลำต้นหรือกิ่งแขนงที่แยกมาจากต้นแม่ลงดินที่ชุ่มน้ำ แต่ถ้าดินมีลักษณะที่แห้งก็ต้องหมั่นรดน้ำให้ชุ่มชื้นตลอดเวลา

สรรพคุณที่เป็นประโยชน์ของเตยหอมนอกจากเป็นไม้พุ่มกลิ่นหอมที่ช่วยตกแต่งสถานที่ ก็คือสามารถที่จะนำมาใช้ผสมกับอาหาร,ดับกลิ่น รักษาโรคบางชนิด บำรุงหัวใจ นอกจากนั้นยังสามารถนำมาตำพอกเพื่อรักษาโรคผิวหนัง และใช้เป็นยาขับปัสสาวะได้อีกด้วยนะคะ